انتصاب مدیر بیرون از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ممنوع
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢۱   کلمات کلیدی:

 

وزیر

علی ربیعی طی بخشنامه ای بر ضرورت استقرار شایسته سالاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.
ربیعی با هدف جلو گیری از انتصابات بی ضابطه -سلیقه ای،رابطه ای،سفارشی- طی بخشنامه ای به کلیه مدیران سازمانها، صندوق ها و موسسات تابعه این وزارتخانه اعلام نمود ظرف یکماه شورای تخصصی اسقرار نظام شایسته سالاری را تشکیل و فرایند شناسایی افراد ذیصلاح برای تصدی پست های مدیریتی را انجام دهند.
بموجب این بخشنامه انتصاب مدیر بیرون از خانواده بزرگ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و یا بدون طی مراحل نظام شایسته سالاری ممنوع می باشد


 
 
 
 
Verify OKPAY user information.Verify OKPAY user information.