نامه اعتراض دکتر مصطفی معین به شورای نگهبان
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱   کلمات کلیدی:

بسم الله الرحمن الرحیم
واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء – ۵۸)
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
با تقدیم سلام، اعلام می دارد اینجانب مصطفی معین پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران که مشخصاً سابقه ی نمایندگی مردم شیراز در دوره ی اول، نمایندگی مردم تهران در دوره ی سوم، نمایندگی مردم اصفهان در دوره ی پنجم مجلس شورای اسلامی، وزرات فرهنگ و آموزش عالی در سالهای (۱۳۷۲ – ۱۳۶۸)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درسالهای (۱۳۸۲ – ۱۳۷۶) و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی را در سالهای (۱۳۸۲ – ۱۳۶۲) داشته ام، پس از ثبت نام جهت نامزدی نمایندگی مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی اکنون با رای عدم صلاحیت هیات نظارت آن شورا مواجه شده ام. با توجه به شرایط، مصالح و منافع ملّی و نیز اعتقادات و سوابق روشن، اعلام این رای را با موازین اخلاقی، دینی و اصول قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شدن، انتخاب کردن و احترام به حقوق شهروندی و نیز با مصالح عالیه ی نظام جمهوری اسلامی ایران و ضرورت حضور حدّاکثری مردم در انتخابات مغایر می دانم و بر این اساس نسبت به آن اعتراض دارم.
خواهشمنداست طبق ضوابط قانونی به این امر رسیدگی و نتیجه را اعلام فرمایند. بدیهی است که اینجانب مانند گذشته بر ضرورت حضور عموم شهروندان در پای صندوق های رای تاکید و انتظار دارم که با شرکت موثر همه ی مردم در انتخابات و رای دادن بر پایه احراز شایستگی داوطلبان، جمهوری اسلامی ایران این مرحله ی حساس را با موفقیت پشت سر گذارد. با احترام
دکتر مصطفی معین


در این مجال رمز انحطاط و افول کشورها از دیدگاه امام علی(ع) را از نهج البلاغه یادآوری می کنم:
چهار چیز نشانه ی زوال دولت ها (و فروپاشی جوامع) است:
۱ – ضایع کردن اصول (فراموشی ارزش هایی چون کرامت و حقوق انسان ها، عدالت و برابری، اخلاق اجتماعی و همبستگی و وحدت)
۲ – چسبیدن به فروع (تاکید بر ظواهر، شعارها، روزمرگی ها و فرصت سوزی ها)
۳ – گزینش و جذب افراد پست و فرومایه (میدان داری جاهلان، فرصت طلبان، کم مایگان و بدکاران)
۴ – کنار زدن و حذف افراد بافضیلت (خانه نشینی و انزوای دانشمندان، مصلحان، نیکوکاران وموءمنان)


 
 
 
 
Verify OKPAY user information.Verify OKPAY user information.